Archive for November, 2020

Sztuka przekonywania

2020/11/17, Tuesday

Sztuka przekonywania, jak każda inna, może służyć celom tak „dobrym”, jak i „złym”. Tutaj, rzecz jasna, ocena będzie zależna od poglądów oceniającego, nie ma więc sensu teraz się tym zajmować. Znacznie ciekawsze są motywacje, które za tym stoją. I to, czy przekonujesz kogoś, czy może wyłącznie sam siebie. (more…)

Orędzie w sprawie 16 tomu Felixa, Neta i Niki

2020/11/04, Wednesday